Saturday, August 3, 2013

Sierpniowe wydanie Życia Kolorado

                                   Sierpniowe wydanie Życia Kolorado jest już dostępne online.

Gazetę można też znaleźć w polskiej bibliotece w Cedar Crest!

Zapraszamy do lektury :-)


No comments:

Post a Comment